PSDA 2019 Laureates

Find out who the Awards went to in the last edition of 2019

Category: President Visionary

 1. Artur Pollak, Prezes, APA Sp. z o. o.

Category: Innovative technologies of the future

 1. APA Sp. z o. o.
 2. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Lider, Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej SensDx Sp. z o. o.
 3. EMT-Systems Sp. z o. o.
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WObit Elżbieta Ober, Katarzyna Ober-Degórska, Jacek Ober

Category: Resident and investor friendly local government

 1. Krzysztof Wolny, Burmistrz, Gmina Międzychód

Category: Resident and investor-friendly local government

 1. Gmina Międzychód
 2. Gmina Miejska Lubaczów
 3. Miasto Łomża

Category: Innovations in education

 1. Centrum Informatyczne Edukacji

Category: Institute of the Future

 1. Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Category: Director of the Institute of the Future

 1. Dr Radosław Dziuba, Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Category: Social innovation

 1. Wisła Kraków S.A.

Category: Inspirational woman in an organization supporting smart development

 1. Małgorzata Zielińska, Członek Zarządu, PKP S.A.

Category: Scientist of the Future

 1. Prof. dr hab. n med. Iwona Stelmach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii
 2. Prof. nadzw. dr hab. Izabela Nowak, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
 3. Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 4. Dr Anna Wójcik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 5. Dr Iwona Adamska, Uniwersytet Warszawski – Wydział Biologii
 6. Mgr inż. Krzysztof Wegner, Politechnika Poznańska
 7. Dr Marcin Magierowski, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
 8. Dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Nauk o Środowisku
 9. Dr Justyna Sulej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Biologii i Biotechnologii
 10. Dr hab. Aleksandra Anna Zasada, Prof. NIZP-PZH, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 11. Dr n. med. Mateusz K. Hołda, Katedra Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
 12. Mgr Rafał Panek, Politechnika Lubelska – Wydział Budownictwa i Architektury
 13. Dr inż. Szymon Szufa, Politechnika Łódzka – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 14. Mgr inż. Piotr Dukalski, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
 15. Dr hab. inż. Beata Kolesińska, Politechnika Łódzka
 16. Dr inż. Maria Kurańska, Politechnika Krakowska
 17. Dr inż. Przemysław Kwolek, Politechnika Rzeszowska – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 18. Dr hab. Lidia Błaszczyk, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
 19. Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz, Politechnika Częstochowska
 20. Dr hab. Grzegorz Zuzel, Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 21. Dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska, prof. nadzw. IChF PAN, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 22. Dr n. biol. Katarzyna Donskow-Łysoniewska, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 23. Dr inż. Dominika Janiszewska, Instytut Technologii Drewna
 24. Dr Paweł Zawadzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes MNM Diagnostics
 25. Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak dr h.c., Politechnika Świętokrzyska
 26. Dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak, Instytut Ochrony Roślin-Państwowy instytut Badawczy
 27. Prof. dr hab. Artur Terzyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Chemii
 28. Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska, Politechnika Krakowska – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 29. Dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 30. Prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski, Uniwersytet Szczeciński
 31. Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PolŚl, Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny
 32. Prof. dr hab. inż. Robert Cierniak, STATREK Sp. z o. o.
 33. Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 34. Prof. dr hab. Zofia Lipkowska, Instytut Chemii Organicznej PAN
 35. Dr. inż. Jadwiga Kamińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa
 36. Dr Anita Ciesielska, Uniwersytet Łódzki – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 37. Dr hab. Joanna Błaszczak, prof. Uwr, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Filologiczny
 38. Mgr inż. Sylwia Siebielec, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 39. Dr hab. inż. Beata Pająk, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Gen. K. Kaczkowskiego
 40. Dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 41. Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek i Dr n. med. Wioletta Rozpędek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 42. Dr Aleksandra Wrońska, Uniwersytet Jagieloński
 43. Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
 44. Dr inż. Katarzyna Znajdek, Politechnika Łódzka – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 45. Dr inż. Tomasz Brynk, Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Materiałowej
 46. Dr Monika Gosecka, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

Alicja Adamczak

President of the Patent Office of the Republic of Poland from 2002 to 2019

“I am convinced that the awarding of the Polish Prize for Intelligent Development will significantly contribute to raising the awareness of many scientific, business and local government environments in the area of smart specialization and commercialization of scientific and technological achievements. This initiative undoubtedly serves to highlight the key role of innovative solutions in economic and social life.”

Smart Development Center

Privacy Policy

Centrum Inteligentnego Rozwoju

32-307-22-42

kontakt@pnir.pl

Ul. Towarowa 23

43-100 Tychy