Laureaci PNIR 2019

Dowiedz się do kogo Nagrody trafiły w ostatniej edycji 2019

Kategoria: Prezes Wizjoner

 1. Artur Pollak, Prezes, APA Sp. z o. o.

Kategoria: Innowacyjne technologie przyszłości

 1. APA Sp. z o. o.
 2. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Lider, Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej SensDx Sp. z o. o.
 3. EMT-Systems Sp. z o. o.
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WObit Elżbieta Ober, Katarzyna Ober-Degórska, Jacek Ober

Kategoria: Samorządowiec przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi

 1. Krzysztof Wolny, Burmistrz, Gmina Międzychód

Kategoria: Samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi

 1. Gmina Międzychód
 2. Gmina Miejska Lubaczów
 3. Miasto Łomża

Kategoria: Innowacje w edukacji

 1. Centrum Informatyczne Edukacji

Kategoria: Instytut Przyszłości

 1. Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Kategoria: Dyrektor Instytutu Przyszłości

 1. Dr Radosław Dziuba, Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Kategoria: Innowacje społeczne

 1. Wisła Kraków S.A.

Kategoria: Inspirująca kobieta w organizacji wspierającej inteligentny rozwój

 1. Małgorzata Zielińska, Członek Zarządu, PKP S.A.

Kategoria: Naukowiec Przyszłości

 1. Prof. dr hab. n med. Iwona Stelmach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii
 2. Prof. nadzw. dr hab. Izabela Nowak, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
 3. Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 4. Dr Anna Wójcik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 5. Dr Iwona Adamska, Uniwersytet Warszawski – Wydział Biologii
 6. Mgr inż. Krzysztof Wegner, Politechnika Poznańska
 7. Dr Marcin Magierowski, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
 8. Dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Nauk o Środowisku
 9. Dr Justyna Sulej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Biologii i Biotechnologii
 10. Dr hab. Aleksandra Anna Zasada, Prof. NIZP-PZH, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 11. Dr n. med. Mateusz K. Hołda, Katedra Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
 12. Mgr Rafał Panek, Politechnika Lubelska – Wydział Budownictwa i Architektury
 13. Dr inż. Szymon Szufa, Politechnika Łódzka – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 14. Mgr inż. Piotr Dukalski, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
 15. Dr hab. inż. Beata Kolesińska, Politechnika Łódzka
 16. Dr inż. Maria Kurańska, Politechnika Krakowska
 17. Dr inż. Przemysław Kwolek, Politechnika Rzeszowska – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 18. Dr hab. Lidia Błaszczyk, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
 19. Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz, Politechnika Częstochowska
 20. Dr hab. Grzegorz Zuzel, Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 21. Dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska, prof. nadzw. IChF PAN, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 22. Dr n. biol. Katarzyna Donskow-Łysoniewska, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 23. Dr inż. Dominika Janiszewska, Instytut Technologii Drewna
 24. Dr Paweł Zawadzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes MNM Diagnostics
 25. Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak dr h.c., Politechnika Świętokrzyska
 26. Dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak, Instytut Ochrony Roślin-Państwowy instytut Badawczy
 27. Prof. dr hab. Artur Terzyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Chemii
 28. Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska, Politechnika Krakowska – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 29. Dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 30. Prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski, Uniwersytet Szczeciński
 31. Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PolŚl, Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny
 32. Prof. dr hab. inż. Robert Cierniak, STATREK Sp. z o. o.
 33. Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 34. Prof. dr hab. Zofia Lipkowska, Instytut Chemii Organicznej PAN
 35. Dr. inż. Jadwiga Kamińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa
 36. Dr Anita Ciesielska, Uniwersytet Łódzki – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 37. Dr hab. Joanna Błaszczak, prof. Uwr, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Filologiczny
 38. Mgr inż. Sylwia Siebielec, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 39. Dr hab. inż. Beata Pająk, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Gen. K. Kaczkowskiego
 40. Dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 41. Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek i Dr n. med. Wioletta Rozpędek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 42. Dr Aleksandra Wrońska, Uniwersytet Jagieloński
 43. Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
 44. Dr inż. Katarzyna Znajdek, Politechnika Łódzka – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 45. Dr inż. Tomasz Brynk, Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Materiałowej
 46. Dr Monika Gosecka, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002-2019

„Jestem przekonana, że przyznawanie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju przyczyni się w istotnym stopniu do podniesienia świadomości wielu środowisk naukowych, biznesowych i samorządowych w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz komercjalizacji dokonań naukowo-technicznych. Inicjatywa ta niewątpliwie służy podkreśleniu kluczowej roli nowatorskich rozwiązań w życiu gospodarczym i społecznym.”

Zgłoś swoją

kandydaturę

Chcesz dołączyć do inspirującego grona Liderów Inteligentnego Rozwoju?
Zrób pierwszy krok, opisz kim jesteś i co robisz, a my
opowiemy Ci o szczegółach inicjatywy.

Centrum Inteligentnego Rozwoju

Polityka prywatności

Centrum Inteligentnego Rozwoju

32-307-22-42

kontakt@pnir.pl

Ul. Towarowa 23

43-100 Tychy