Laureaci PNIR 2023

Dowiedz się do kogo Nagrody trafiły w ostatniej edycji

Kategoria: Biznes Przyszłości

 1. Ultrapur sp. z o.o.

Kategoria: Ekoinnowacje

 1. Plantlab sp. z o.o.
 2. Green Savings Scheme SA
 3. EMKA SA
 4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o.o.
 5. H2O Chemical sp. z o.o.
 6. OZE Rentier SA
 7. Stacjeladowania.com sp. z o.o.

Kategoria: Innowacje Społeczne

 1. Zespół badawczy pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Jerzego Kwaśniewskiego
 2. Zespół badawczy pod kierownictwem Dr hab. inż. Szczepana Piszczatowskiego, prof. PB
 3. Zespół badawczy projektu LIFT
 4. Zespół badawczy pod kierownictwem Dr inż. Marka Miłosza, prof. uczelni

Kategoria: Innowacyjna Digitalizacja i Udostępnianie Danych

 1. Uniwersytet Warszawski

Kategoria: Inteligentny Rozwój Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

 1. Dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
 2. Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

Kategoria: Innowacyjne Technologie Przyszłości

 1. Orthoget sp. z o.o.
 2. MediSensonic sp. z o.o.
 3. Comex Polska sp. z o.o.
 4. E-Trust sp. z o.o.
 5. Implon Laboratories sp. z o.o.
 6.  Firma Usługowa Q-CONTROL Michał Łętowski
 7.  Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o.
 8. Unilin Flooring Polska sp. z o.o., dawniej Lentex Wykładziny sp. z o.o.
 9. Paged Labtech sp. z o. o.
 10. Bankilo Prosta SA
 11. DSR SA
 12. Glopack sp. z o.o.
 13. C.M.C. sp. z o. o.
 14. Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej
 15. Meetlify sp. z o.o.
 16. QNA Technology SA
 17. Fludra sp. z o.o.
 18. Typly sp. z o.o.
 19. Cosmoeye sp. z o.o.
 20. Vedaco sp. z o.o.
 21. TIDK sp. z o.o.
 22. Konstruktion sp. z o.o.
 23. Tomasz Szczepaniak CENTRO-GUM
 24. Columb Technologies SA

Kategoria: Kobieta Przyszłości

 1. Irina Lastovjak
 2. Anna Jakubiuk TEACHERS Nauka Języków Obcych Anna Jakubiuk
 3.  Kamila Gębik
 4. Sylwia Wańska
 5. Dr Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Zabrza

Kategoria: Projekt Przyszłości

 1. Zespół badawczy pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Jerzego Ejsmonta Politechnika Gdańska
 2. Zespół badawczy pod kierownictwem Prof. dr hab. Lidii Dzierzbickiej-Głowackiej Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
 3. Zespół projektu, którego realizatorem jest Instytut Budownictwa Wodnego PAN
 4. MG Goczał sp. z o.o.
 5. Zespół badawczy projektu realizowanego przez Centrum Doradztwa I Analiz Projektowych sp. z o.o.
 6. Zespół badawczy projektu pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Jana Brody Uniwersytet Bielsko-Bialski
 7. ALVO Medical sp. z o.o.
 8.  Zespół badawczy pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray
 9.  Zespół badawczy pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Renaty Mikołajczak Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
 10. Zespół projektu, którego realizatorem jest Politechnika Łódzka
 11. Zespół badawczy projektu, którego liderem jest Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet
 12. Zespół badawczy pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Rembiałkowskiej, projekt realizowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 13. Zespół badawczy projektu, którego liderem jest Politechnika Morska w Szczecinie
 14. Zespół badawczy projektu, realizowanego przez Politechnikę Białostocką
 15. Zespół projektu, którego realizatorem jest Fundacja Platforma Przemysłu

Kategoria: Samorząd Przyjazny Mieszkańcowi i Inwestorowi

 1. Centrum Rozwoju Miasta Wodzisławia Śląskiego
 2. Urząd Miejski w Zabrzu

Kategoria: Uczelnia Przyszłości

 1. Politechnika Częstochowska

Kategoria: Wydział Przyszłości

 1. Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej

Kategoria: Wspieranie Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki

 1. Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 2. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
 3. Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

 

Sylwetki poszczególnych Laureatów Nagrody

Dr hab. Paweł Poszytek

Dr hab. Paweł Poszytek

Inteligentny Rozwój Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Konstruction sp. zo.o.

Konstruction sp. zo.o.

Innowacyjne Technologie Przyszłości

Zespół badawczy projektu pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Jana Brody Uniwersytet Bielsko-Bialski

Zespół badawczy projektu pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Jana Brody Uniwersytet Bielsko-Bialski

Projekt Przyszłości

Anna Jakubiuk - TEACHERS Nauka Języków Obcych

Anna Jakubiuk - TEACHERS Nauka Języków Obcych

Kobieta Przyszłosci

Urząd Miejski w Zabrzu

Urząd Miejski w Zabrzu

Samorząd Przyjazny Mieszkańcowi i Inwestorowi

EMKA SA

EMKA SA

Ekoinnowacje

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Wspieranie Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki

Fludra sp. z o.o.

Fludra sp. z o.o.

Innowacyjne Technologie Przyszłości

Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002-2019

„Jestem przekonana, że przyznawanie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju przyczyni się w istotnym stopniu do podniesienia świadomości wielu środowisk naukowych, biznesowych i samorządowych w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz komercjalizacji dokonań naukowo-technicznych. Inicjatywa ta niewątpliwie służy podkreśleniu kluczowej roli nowatorskich rozwiązań w życiu gospodarczym i społecznym.”

Zgłoś swoją

kandydaturę

Chcesz dołączyć do inspirującego grona Liderów Inteligentnego Rozwoju?
Zrób pierwszy krok, opisz kim jesteś i co robisz, a my
opowiemy Ci o szczegółach inicjatywy.

Centrum Inteligentnego Rozwoju

Polityka prywatności

Centrum Inteligentnego Rozwoju

32-307-22-42

kontakt@pnir.pl

ul. Fabryczna 43

43-100 Tychy