Prezentujemy pierwszych Laureatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023

Kto może zostać Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju?

To nagroda wizerunkowa dedykowana osobom i organizacjom prowadzącym innowacyjną działalność – obejmującą zarówno innowacje technologiczne jak i społeczne – dążącym do przełożenia swojej pracy na konkretny efekt dla praktyki gospodarczej z pożytkiem dla społeczeństwa. W swej pracy wykazują się jednocześnie aktywnością w komunikacji z całym społeczeństwem, uwypuklają wagę swojej pracy dla inteligentnego rozwoju gospodarki i poprawy standardu życia.

 

Prezentujemy pierwszych Laureatów edycji 2023:

Plantlab Sp. z o.o. została Laureatem PNIR 2023 w kategorii Ekoinnowacje:

,,Innowacyjność jest dla każdego przedsiębiorstwa niezwykle istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej i niezbędnym czynnikiem rozwoju. Jednocześnie należy pamiętać, że innowacyjne podejście zwłaszcza w biznesie nie może być swoista „sztuką dla sztuki”. Innowacja nie może być celem samym w sobie. Powinna mieć istotne przełożenie na efektywność procesową, produktową, a poprzez to na skuteczniejsze osiąganie celów biznesowych. Dla firm świadomych własnej społecznej odpowiedzialności oczywiste jest, że również wprowadzane innowacje powinny być „odpowiedzialne” np. środowiskowo.

Promocja innowacyjnych firm ma wpływ nie tylko na przedsiębiorstwa, które wprowadzają u siebie innowacje. Buduje również świadomość rynkowej przewagi innowacyjnego podejścia do modeli biznesowych i stopniowo może wpływać na pozytywny wizerunek całego sektora oraz promocji polskiej technologii na rynkach zagranicznych.”

MediSensonic Sp. z o. o. została Laureatem PNIR 2023 w kategorii Innowacyjne technologie przyszłości :

,,Komunikacja z ogółem społeczeństwa nie jest jedyną ważną kwestią w popularyzacji wyników badań. Niezwykle istotne jest upowszechnianie wiedzy w środowiskach związanych z powstawaniem innowacji – wśród ekspertów dziedzin pokrewnych. Rodzi to szanse na kolejne, interdyscyplinarne projekty. Innowacje produktowe MediSensonic powstają w ścisłej współpracy z branżą medyczną i jednostkami naukowo-badawczymi. Połączenie nauki z otwartością na potrzeby przemysłu i pacjentów daje gwarancję wdrożeń i szansę na wniesienie indywidualnego wkładu w postęp medycyny. Materialne efekty naszych działań są zaprzeczeniem wciąż jeszcze pokutujących opinii o innowatorach produkujących “na półkę” lub przedsiębiorcach specjalizujących się w zdobywaniu dotacji, z których nie wynika realna korzyść społeczna i gospodarcza.

Korzystny wizerunek innowatora jest niezbędny, aby poszerzać krąg osób pracujących przy innowacyjnych projektach. Dlatego nasza firma prowadzi staże dla uczniów i studentów, którzy w przyszłości mogą iść w nasze ślady, aby osiągnąć jeszcze więcej.”

Jeżeli i Ty chcesz dołączyć do grona Laureatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, zapraszamy do kontaktu z Głównym Organizatorem Nagrody – Fundacją Forum Inteligentnego Rozwoju!