Laureaci PNIR 2020

Dowiedz się do kogo Nagrody trafiły w ostatniej edycji 2020

Kategoria: Zasłużony Dla Inteligentnego Rozwoju

 1. Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Sp. z o. o
 2. Dr inż. Jadwiga Kamińska
 3. Prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska
 4. Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek
 5. Dr inż. Agnieszka Woszuk
 6. Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. Instytutu
 7. Dr inż. Katarzyna Znajdek
 8. Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ
 9. Antoni Biszczak, Prezes Zarządu, Średzka Woda Sp. z o. o.
 10. Dr inż. Maria Kurańska, Politechnika Krakowska
 11. Krzysztof Wolny, Gmina Międzychód
 12. Instytut Geodezji i Kartografii
 13. Mgr inż. Sylwia Siebielec
 14. Jacek Rydzewski, Grupa Techniczna CODI
 15. Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
 16. Jędrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu, FANUC Polska Sp. z o. o.
 17. Marcin Bilik, I Wiceprezes Zarządu Amica S.A.
 18. Dyrektor Marek Charążka, Centrum Informatyczne Edukacji
 19. Prezes Sebastian Walerysiak, Viessmann Sp. z o.o.
 20. Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 21. Dr hab. inż. Przemysław Data, prof. w Pol. Śl.
 22. Wojciech Dworzyński, Prezes Zarządu, Nieruchomości MSW Sp. z o. o.
 23. Kanclerz Teresa Bogacka, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 24. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ, Józef i Leszek WAŚ Sp. j.
 25. prof. dr hab. Detlef Hommel, Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Sieć Łukasiewicza
 26. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk
 27. Prezes Stanisław Drzewiecki
 28. Prof. nadzw. dr hab. inż. Anna Janeczko, Instytut Fizjologii Roślin Polska Akademia Nauk

Kategoria: Innowacyjna Uznana Marka

 1. Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Sp. z o. o

Kategoria: Innowacyjne technologie przyszłości

 1. InnerWeb Sp. z o. o.
 2. dr hab. Wojciech Halicki, Instytut Ekologii Stosowanej
 3. Moose Sp. z o. o.
 4. Pilkington Automotive Poland Sp. z o. o.
 5. Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
 6. EDUROCO Sp. z o. o.
 7. F.H.U. Urządzenia Chłodnicze Marek Czamara
 8. ASTRONIKA Sp. z o.o.
 9. LERG S.A.
 10. Walstead Kraków Sp. z o. o.
 11. Im’ Possible Sp. z o. o.
 12. Grupa SumoMasters
 13. Inwebit Sp. z o. o.
 14. Instytut Oceanologii PAN
 15. RAIL-MIL COMPUTERS Sp. z o.o. Sp. K.
 16. PayEye Sp. z o.o.
 17. Konsorcjum Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego oraz Instytutu Metali Nieżelaznych – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 18. PID Polska Sp. z o.o.
 19. STUDIO VECTOR Sp. z o. o.
 20. Odlewnia Żeliwa „Śrem” Sp. z o. o.
 21. Enforce Medical Technologies Sp. z o.o.
 22. Microamp Solutions Sp. z o.o.
 23. ESPORTS LAB Sp. z o.o.
 24. Instytut Maszyn Przepływowych PAN Roberta Szewalskiego
 25. Enginous Sp. z o.o. Sp. K.
 26. TechNovator Sp. z o.o.
 27. 3D Lab Sp. z o.o.
 28. Politechnika Wrocławska
 29. Schraner Polska Sp. z o.o.

Kategoria: Nowatorska promocja regionu

 1. Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Kategoria: Zasługi dla polskiej nauki i zdrowia społeczeństwa

 1. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Kategoria: Studia przyszłości

 1. Prof. Aleksandra Kuzior, Politechnika Śląska – Wydział Organizacji i Zarządzania
 2. Prof. Aleksy Kwiliński, London Academy Science and Business

Kategoria: Instytut Przyszłości

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Kategoria: Uczelnia Przyszłości

 1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 2. Uniwersytet Wrocławski

Kategoria: Badania przyszłości

 1. Uniwersytet Opolski
 2. Politechnika Gdańska
 3. Politechnika Łódzka

Kategoria: Samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi

 1. Powiat Wejherowski

Kategoria: Naukowiec przyszłości

 1. Dr Aleksander Grabiec, Uniwersytet Jagielloński
 2. Dr Anna Dobrut , Uniwersytet Jagielloński
 3. Dr Anna Jagusiak, Uniwersytet Jagielloński
 4. Dr Ewa Maj, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
 5. Dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
 6. Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ Politechnika Łódzka
 7. Dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. uczelni   Politechnika Gdańska
 8. Dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 9. Dr hab. inż. Zbigniew Buliński Politechnika Śląska
 10. Dr hab. Joanna Rossowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
 11. Dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
 12. Dr hab. Łukasz Drewniak, prof. ucz. Uniwersytet Warszawski
 13. Dr hab. Łukasz Piątkowski, Politechnika Poznańska
 14. Dr hab. Monika Wałęsa-Chorab, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 15. Dr hab. n. farm. Hanna Piotrowska-Kempisty, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 16. Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, Prof. CMKP Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 17. Dr hab. Tomasz Hura, prof. Instytutu Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk
 18. Dr hab. Urszula Złotek, prof. Uczelni Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 19. Dr inż. Agnieszka Kamińska, Uniwersytet Jagielloński
 20. Dr inż. Aleksander Hejna, Politechnika Gdańska
 21. Dr inż. Justyna Ostrowska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych
 22. Dr inż. Karolina Jurkiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 23.  Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, Politechnika Krakowska
 24. Dr inż. Krzysztof Mech, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 25. Dr inż. Łukasz Gierz, Politechnika Poznańska
 26. Dr inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
 27. Dr inż. Marek Piątkowski, Politechnika Krakowska
 28. Dr inż. Marta Marczak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 29. Dr inż. Paweł Konieczka, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
 30. Dr inż. Rafał Kozera, Politechnika Warszawska
 31. Dr inż. Rafał Mech, Politechnika Wrocławska
 32. Dr Joanna Gruszczyńska-Biegała, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
 33. Dr Judyta Juranek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 34. Dr Katarzyna Antoniak-Jurak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych
 35. Dr Katarzyna Grochowska, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
 36. Dr Marta Ewa Michalska-Domańska, Wojskowa Akademia Techniczna – Instytut Optoelektroniki
 37. Dr Michał Michalak, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
 38. Dr Tomasz Cłapa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 39. Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska, Politechnika Krakowska
 40. Prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz Uniwersytet Gdański
 41. Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 42. Prof. dr hab. Danuta Kruk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 43. Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Politechnika Lubelska
 44. Prof. dr hab. Łukasz Stępień, Instytut Genetyki Roślin Polskiej  Akademii Nauk
 45. Prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski, Politechnika Śląska
 46. Prof. PAN dr  hab. Alicja Węgrzyn, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
 47. Prof. UPP dr hab. Michał Kwiatek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
 48. Dr Monika Piwecka, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
 49. Dr hab. Monika Jasek, prof. IITD, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
 50. Dr hab. Bogdan Rosa, prof. IMGW-PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 51. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek, Politechnika Warszawska
 52. Mgr inż. Mateusz Tomczyk, Politechnika Śląska
 53. Dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPT PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 54. Dr hab. inż. Jakub Matusik, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 55. Dr Veronika Aleksandrovych, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
 56. Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
 57. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
 58. Mgr Krystian Jaworski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 59. Dr Agata Tyczewska, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
 60. Dr inż. Agnieszka Siemion, Politechnika Warszawska
 61. Dr Artur Różański, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
 62. Dr Paulina Koczurkiewicz – Adamczyk, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
 63. Mgr inż. Paulina Bednarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 64. Dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 65. Dr Sylwia Bobis-Wozowicz, Uniwersytet Jagielloński
 66. Prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, Uniwersytet Gdański
 67. Dr inż. Justyna Topolska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 68. Dr inż. Radosław Belka, Politechnika Świętokrzyska
 69. Prof. dr hab. Krzysztof Książek, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 70. Dr Barbara Pietrzak, Uniwersytet Warszawski
 71. Dr hab. Rafał Kurczab, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
 72. Dr hab. Anna Śrębowata, prof. ICHF PAN, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 73. Dr Marek Marzec, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 74. Dr Remigiusz Worch, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 75. Dr Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 76. Prof. dr hab. Mirosław Mączka, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
 77. Dr Tomasz Stefaniuk, Uniwersytet Warszawski
 78. Dr hab. Anna Kowalewska, prof. Instytutu, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
 79. Dr Przemysław Grudnik, Uniwersytet Jagielloński
 80. Dr Marcin Zagórski, Uniwersytet Jagielloński
 81. Prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny
 82. Dr hab. Małgorzata Kujawska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 83. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
 84. Dr Mateusz Dulski, Uniwersytet Śląski
 85. Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. Instytutu, Instytut Energetyki
 86. Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Instytut Geodezji i Kartografii
 87. Dr Paweł Ferdek, Uniwersytet Jagielloński
 88. Dr Natalia Piergies, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
 89. Dr inż. Edyta Bauer, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 90. Dr Monika Marcinkowska, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
 91. Dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. Uczelni, Politechnika Łódzka
 92. Dr hab. Paulina Płochocka-Maude, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska
 93. Dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 94. Dr inż. Mirosław Maziejuk, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
 95. Dr inż. Karol Kakarenko, Politechnika Warszawska
 96. Dr hab. inż. Paweł Karasiński prof. PŚ, Politechnika Śląska
 97. Mgr Maciej Behnke, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 98. Mgr. inż. Aleksandra Golonko, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 99. Dr Paweł Michałowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 100. Prof. dr hab. Marcin Majka, Uniwersytet Jagielloński
 101. Dr Agata Szczeszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 102. Dr Eryk Czerwiński, Uniwersytet Jagielloński
 103. Mgr Ewelina Hallmann, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 104. Dr Patryk Włodarczyk, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
 105. Dr inż. Rafał Zybała, Politechnika Warszawska
 106. Dr hab. Szymon Pustelny, Uniwersytet Jagielloński
 107. Mgr Daniel Dziob, Uniwersytet Jagielloński
 108. Prof. dr hab. Ewa Bulska, Uniwersytet Warszawski
 109. Dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 110. Mgr inż. Adrian Radoń, Politechnika Śląska
 111. Mgr Izabela Sańko-Sawczenko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 112. Dr Joanna Żur, Uniwersytet Śląski
 113. Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. Uczelni, Politechnika Warszawska
 114. Dr hab. inż. Anna Michalska-Ciechanowska, prof. Uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 115. Dr hab. inż. Adam Grajcar, prof. Uczelni, Politechnika Śląska
 116. Dr hab. Damian Gruszka, prof. Uczelni, Uniwersytet Śląski
 117. Dr Katarzyna Szczepańska, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
 118. Prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Uniwersytet Wrocławski
 119. Mgr Elżbieta Mierzejewska, Uniwersytet Łódzki
 120. Dr hab. Kamil Kamiński, prof. Uczelni, Uniwersytet Śląski
 121. Dr Róża Pawłowska, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
 122. Dr hab. Magdalena Popowska, prof. Uczelni, Uniwersytet Warszawski
 123. Dr hab. Szymon Godlewski, Uniwersytet Jagielloński
 124. Dr Jan Paczesny , Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 125. Dr Anna Czarna, Uniwersytet Jagielloński
 126. Mgr Katarzyna Mituła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 127. Dr Katarzyna Wójcik-Pszczoła, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
 128. Mgr inż. Kamila Szostak-Paluch, Politechnika Wrocławska
 129. Mgr inż. Hubert Szczerba, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 130. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 131. Dr Paulina Skupin-Mrugalska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 132. Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medyńska, Uniwersytet Gdański
 133. Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 134. Dr inż. Krzysztof Mikołajczak, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
 135. Dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, Prof. IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 136. Prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, Politechnika Gdańska
 137. Dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 138. Mgr Alicja Rabiasz, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
 139. Dr hab. Paweł Mergo prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 140. Dr Paulina Półrolniczak, Instytut Metali Nieżelaznych – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 141. Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
 142. Dr Marta Preisner, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 143. Dr hab. Krzysztof Lejcuś, prof. Uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 144. Dr hab. Ewa Brzozowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
 145. Dr hab. inż. Jolanta Drabik, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
 146. Dr n. med. Marta Olszewska, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
 147. Mgr inż. Piotr Piersa, APS-Ekoinnowacje Sp. z o.o.
 148. Dr inż. Klaudia Pawlina-Tyszko, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
 149. Dr n. med. Wioletta Rozpędek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 150. Dr Łukasz Kuryk , Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 151. Prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
 152. Dr n. med. Adrian Smędowski, Śląski Uniwersytet Medyczny
 153. Dr Jakub Barylski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002-2019

„Jestem przekonana, że przyznawanie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju przyczyni się w istotnym stopniu do podniesienia świadomości wielu środowisk naukowych, biznesowych i samorządowych w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz komercjalizacji dokonań naukowo-technicznych. Inicjatywa ta niewątpliwie służy podkreśleniu kluczowej roli nowatorskich rozwiązań w życiu gospodarczym i społecznym.”

Zgłoś swoją

kandydaturę

Chcesz dołączyć do inspirującego grona Liderów Inteligentnego Rozwoju?
Zrób pierwszy krok, opisz kim jesteś i co robisz, a my
opowiemy Ci o szczegółach inicjatywy.

Centrum Inteligentnego Rozwoju

Polityka prywatności

Centrum Inteligentnego Rozwoju

32-307-22-42

kontakt@pnir.pl

Ul. Towarowa 23

43-100 Tychy