Inteligentny rozwój zasługuje na docenienie

Każdy rok niesie za sobą nowe wyzwania.

By te mogły być realizowane, muszą być wspierane nowymi, wydajnymi i nowatorskimi narzędziami. Dostarcza je zarówno świat nauki, ale także biznesu i samorządu.

Proinnowacyjne i prospołeczne projekty od lat doceniane są podczas Forum Inteligentnego Rozwoju. W jego trakcie wyłaniani są laureaci nagrody „Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju”. W tym roku wyróżnienia zostaną wręczone aż dwukrotnie – w trakcie 9. i 10., jubileuszowej edycji kongresu.

Kapituła, w której skład ponownie wejdą wyjątkowe osobistości, przyzna nagrody w kilku kategoriach. W trakcie 9. edycji po raz pierwszy wyłoniony zostanie także laureat prestiżowej nagrody „Lider Inteligentnego Rozwoju”.

Lista nominowanych stale się poszerza. Kapituła obecnie ocenia i weryfikuje licznie napływające kandydatury. Warto pamiętać, że zgłoszenie swojej działalności można dokonać  indywidualnie – wystarczy wypełnić odpowiednią ankietę, dostępną na powyższej stronie internetowej.