Dziękujemy uczestnikom 7. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2022

Świadomie doceniamy rolę naszych partnerów i współpracowników. Wiemy, że tylko wspólnie możemy odnosić sukcesy.

Dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju i Redaktor Naczelny Rzecz o Innowacjach przygotowali specjalne podziękowania.